czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaWeltUstawa umożliwiająca zastrzeganie numeru PESEL wchodzi w życie

Ustawa umożliwiająca zastrzeganie numeru PESEL wchodzi w życie

Andrzej Duda podpisał ustawę mającą na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości, informuje biuro prasowe jego kancelarii. Nowa ustawa umożliwi zastrzeganie numeru PESEL w celu zwiększenia ochrony przed wykorzystaniem skradzionych danych, na przykład do zaciągania kredytów przez oszustów.

Ustawa z 7 lipca 2023 r. dotycząca zmiany niektórych ustaw ma na celu przede wszystkim zapewnienie większej ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży tożsamości oraz ograniczenie przypadków wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań na czyjeś dane (takie jak umowy kredytowe, pożyczki, sprzedaż nieruchomości) bez zgody właściciela. Ustawa ma również na celu zwalczanie tzw. SIM swappingu, czyli fałszowania karty SIM w celu nielegalnego autoryzowania transakcji.

Głównym celem ustawy, jak wyjaśnił Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, jest umożliwienie posiadaczom numeru PESEL zastrzegania go w rejestrze. Zgodnie z propozycją, obywatele będą chronieni przed oszustami zaciągającymi na ich dane zobowiązania finansowe, takie jak kredyty, pożyczki czy duplikowanie kart SIM przez firmy telekomunikacyjne.

Zgodnie z nową ustawą, obywatele nie poniosą konsekwencji za zobowiązania zaciągnięte na ich dane, jeśli wcześniej zastrzegli numer PESEL. Banki, instytucje kredytowe i notariusze będą musieli sprawdzić rejestr w celu potwierdzenia zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem umowy lub podjęciem innych czynności.

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL będzie również wymagana przy wypłacie gotówki przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia w ciągu jednego dnia w placówce bankowej. Jeśli numer PESEL zostanie zastrzeżony, wypłata będzie możliwa po upływie 12 godzin od zgłoszenia dyspozycji wypłaty gotówki, nawet jeśli zastrzeżenie zostanie cofnięte.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać przez każdego pełnoletniego posiadacza numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy.

Lewandowski podkreślał, że ta ustawa jest częścią pakietu mającego na celu ochronę obywateli przed nadużyciami w internecie. W przyszłości planowane są również inne działania, takie jak nałożenie nowych obowiązków na operatorów telekomunikacyjnych, aby wykrywać schematy oszustw SMS-owych, które najczęściej dotykają obywateli.

Rząd proponuje również zmiany w innych obszarach, takie jak przyspieszenie zwrotu prawa jazdy dla kierowców po umorzeniu postępowania administracyjnego bez angażowania organów samorządu, zniesienie obowiązku naklejania nalepek uprawniających do wjazdu do strefy czystego transportu na szyby pojazdu oraz możliwość elektronicznego zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego w stacjach kontroli pojazdów.

Ustawa określi również sztywną karę pieniężną za brak rejestracji pojazdu oraz brak zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Obecnie kara wynosi od 200 do 1 000 zł. Po zmianach wyniesie ona 500 zł dla właściciela pojazdu, który nie złożył wniosku o rejestrację w terminie 30 dni oraz 250 zł dla właściciela zarejestrowanego pojazdu, który nie zgłosił zbycia pojazdu staroście.

Ponadto wprowadzone zmiany mają ułatwić dostęp obywateli do informacji zawartych w ogólnopolskiej bazie danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w tym przez aplikację mObywatel. Uczestnicy wypadków drogowych będą mogli natychmiastowo sprawdzić informacje dotyczące ubezpieczeń innych uczestników zdarzenia.

From
Ustawa umożliwiająca zastrzeganie numeru PESEL wchodzi w życie:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments