wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaWeltW te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - Znamy terminy oraz wyliczenia

W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura – Znamy terminy oraz wyliczenia

Zgodnie z ustawą dotyczącą 14. emerytury, to dodatkowe świadczenie emerytalne będzie obciążone zarówno podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) jak i składką na ubezpieczenie zdrowotne. Warto przypomnieć, że w roku 2022 emeryci zostali zwolnieni od podatku dochodowego, jednak w roku 2023 zmieni się ta sytuacja.

W 2023 roku, od kwoty 14. emerytury zostanie pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 procent. Ponadto, emeryci, którzy otrzymują emeryturę w wysokości 2500 złotych brutto lub więcej, będą także zobligowani do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 procent.

Zakładamy, że ci, którzy pobierają niższą emeryturę, tj. poniżej 2500 złotych brutto, zapłacą jedynie 9-procentową składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak większość emerytów, otrzymując świadczenia zasadnicze oraz 14. emeryturę, przekroczy ten próg i będzie zobowiązana do zapłacenia zarówno 12-procentowego podatku dochodowego, jak i 9-procentowej składki zdrowotnej.

Warto podkreślić, że suma zasadniczego świadczenia emerytalnego oraz 14. emerytury zostanie zsumowana, co może wpłynąć na przekroczenie progu 2500 złotych i konieczność zapłaty 12-procentowego podatku dochodowego. Z tego powodu większość emerytów najprawdopodobniej będzie podlegać zarówno podatkowi dochodowemu, jak i składce zdrowotnej.

Emeryci powinni być świadomi tych zmian w ustawie i planować swoje finanse z uwzględnieniem nowych zobowiązań podatkowych i składek zdrowotnych. Warto rozważyć doradztwo finansowe i zapoznanie się z obowiązującymi stawkami podatkowymi oraz kwotami składek zdrowotnych, aby dokładnie oszacować, jak te zmiany wpłyną na ich budżet. Świadome planowanie finansów pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zachować stabilność finansową w obliczu tych nowych zobowiązań podatkowych.

14. emerytura – utrzymana zostanie zasada pomniejszania świadczenia na zasadzie „złotówka za złotówkę”

Warto zaznaczyć, że poza opłatami podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne, istnieje dodatkowy aspekt, który wpłynie na ostateczną kwotę 14. emerytury. Zgodnie z ustawą, świadczenie to zostanie pomniejszone o „złotówkę za złotówkę” powyżej progu 2900 zł brutto. Oznacza to, że im wyższa jest kwota zasadniczego świadczenia emerytalnego, tym niższa będzie kwota 14. emerytury.

Przykładowo, jeśli emeryt otrzymuje zasadniczą emeryturę w wysokości 3000 zł brutto, to jego 14. emerytura zostanie pomniejszona i otrzyma jedynie 1488,44 zł brutto. Natomiast osoba, która pobiera 3100 zł emerytury, otrzyma czternastą emeryturę w wysokości 1388,44 zł, i tak dalej.

To podejście ma na celu zachowanie odpowiedniej równowagi i sprawiedliwości w systemie świadczeń emerytalnych. Chodzi o to, aby osoby z niższymi świadczeniami emerytalnymi otrzymały pełną kwotę 14. emerytury, co jest szczególnie istotne dla osób w trudniejszej sytuacji finansowej. Jednocześnie, dla osób otrzymujących wyższe emerytury, system „złotówki za złotówkę” pozwala ograniczyć wysokość dodatkowego świadczenia, aby dostosować to wsparcie do rzeczywistych potrzeb.

Jest to kolejny element, który emeryci powinni wziąć pod uwagę przy planowaniu swoich finansów i rozważaniu skutków otrzymania 14. emerytury. Ostateczna kwota tego świadczenia będzie zależała od wysokości zasadniczego świadczenia emerytalnego, a system „złotówki za złotówkę” wprowadzony powyżej progu 2900 zł brutto pozwoli na wyważone i sprawiedliwe przyznawanie tego dodatkowego wsparcia.

Podsumowując, emeryci powinni uwzględnić wszystkie aspekty związane z 14. emeryturą – podatek dochodowy, składkę zdrowotną i system „złotówki za złotówkę” – aby dokładnie oszacować wysokość tego świadczenia i jego wpływ na ich sytuację finansową. Świadome planowanie pozwoli emerytom lepiej zarządzać swoimi finansami i wykorzystać to dodatkowe wsparcie w sposób najlepiej dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Kto otrzyma 14. emeryturę, a kto jej nie dostanie?

Zgodnie z obowiązującą ustawą, minimalna kwota czternastej emerytury została ustalona na poziomie 50 zł brutto. To oznacza, że emeryci, których indywidualne wyliczenia czternastej emerytury są niższe niż 50 zł, nie otrzymają tego dodatkowego świadczenia emerytalnego.

Warto zaznaczyć, że emeryci, którzy otrzymują emeryturę przekraczającą 4438,44 zł brutto miesięcznie, również nie będą uprawnieni do otrzymania czternastej emerytury w 2023 roku.

Zasady dotyczące obliczania kwoty 14. emerytury są ściśle powiązane z minimalną emeryturą, która jest waloryzowana tradycyjnie w marcu każdego roku. W 2013 roku minimalna emerytura wynosiła 1588,44 zł brutto, co wyznaczało także kwotę 14. emerytury w tym okresie.

Ustanowienie minimalnej kwoty dla czternastej emerytury ma na celu zapewnienie, że nawet najniżej uposażeni emeryci otrzymają jakąś formę wsparcia finansowego. Niemniej jednak, obecne przepisy wykluczają osoby, których emerytura przekracza określony próg, co może budzić pewne kontrowersje i wywoływać różne opinie w społeczeństwie.

Wprowadzenie czternastej emerytury było inicjatywą rządu, mającą na celu złagodzenie skutków wzrostu kosztów życia dla osób w podeszłym wieku. Niemniej jednak, wyznaczenie minimalnej kwoty oraz ograniczenie świadczenia dla osób z wyższymi emeryturami wywołuje debatę na temat sprawiedliwości tego rozwiązania.

Dla wielu emerytów czternasta emerytura stanowi ważne wsparcie w pokryciu codziennych wydatków i zapewnieniu godnego życia na emeryturze. Warto podkreślić, że to świadczenie ma charakter dodatkowy i jest jednorazowe, co sprawia, że kwota minimalna jest ograniczona. Zrozumienie i równowaga w tym obszarze są kluczowe, aby zagwarantować, że wsparcie finansowe trafia do osób, które rzeczywiście go potrzebują.

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Projekt ustawy modyfikuje terminy wypłat 14. emerytury. Zapisy projektu ustawy mówią, że rząd wskaże termin wypłaty czternastej emerytury nie później niż do dnia 31 października danego roku. W 2023 roku wypłaty „czternastki” realizowane będą w dwóch miesiącach: w sierpniu i we wrześniu. W przypadku osób, które dostają zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłaty popłyną we wrześniu. We wrześniu czternastki dostaną również osoby pobierające emeryturę w systemie mundurowym.

14. emerytura wypłacana zostanie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności twojego świadczenia (tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca). Gdy wypłata świadczenia przypada w dzień wolny od pracy, ZUS wyśle pieniądze z wyprzedzeniem.

Komu przysługuje 14.emerytura?

14. emeryturę otrzymają ci świadczeniobiorcy:

  • emeryci otrzymujący emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe),
  • renciści (renta z tyt. niezdolności do pracy, renta socjalna – także w zmniejszonej wysokości, renta rodzinna, renta wypadkowa, renta rodzinna),
  • inwalidzi wojenni,
  • inwalidzi wojskowi,
  • odbierający rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),
  • cywilne niewidome ofiary działań wojskowych,
  • świadczeniobiorcy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • osoby będące na zasiłku przedemerytalnym,
  • emeryci i renciści służb mundurowych i wojskowych.

14 emerytura – ważne informacje

W celu otrzymania 14. emerytury, nie jest wymagane składanie żadnych dodatkowych wniosków ani dokumentów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) automatycznie wypłaca to świadczenie wszystkim uprawnionym seniorom w odpowiedniej wysokości.

Jedną z głównych korzyści 14. emerytury jest fakt, że kwota ta jest wolna od potrąceń i egzekucji. Oznacza to, że żadne długi lub komornik nie mogą zająć tych środków, co zapewnia pełne bezpieczeństwo finansowe dla beneficjentów.

Warto podkreślić, że wypłacone świadczenie nie wpłynie negatywnie na inne uprawnienia, takie jak świadczenia socjalne, dodatki, zasiłki czy inne formy wsparcia finansowego, jak np. ulga rehabilitacyjna. Seniorzy mogą spokojnie korzystać z 14. emerytury, nie obawiając się utraty innych korzyści.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej przysługuje więcej niż jednej osobie, 14. emerytura będzie podzielona proporcjonalnie między beneficjentów tej renty. To sprawiedliwe podejście, które uwzględnia sytuację rodzin z wieloma osobami uprawnionymi do tego świadczenia.

W roku 2023, na wypłatę 14. emerytury, rząd przeznaczy około 11,6 mln złotych. Warto zaznaczyć, że wysokość tego świadczenia zwiększała się w ciągu ostatnich lat. W roku 2021 wynosiła 1250,88 zł brutto (1022,30 zł netto), natomiast w roku 2022 wzrosła do 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto). Prognozy na rok 2023 mówią o dalszym wzroście do 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).

Czternasta emerytura stanowi ważne wsparcie dla seniorów, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. To inicjatywa, która docenia wkład osób starszych w społeczeństwie i stara się im zapewnić godne życie na emeryturze. Zwiększenie kwoty 14. emerytury w kolejnych latach pokazuje zrozumienie rządu dla potrzeb tej grupy społecznej i dążenie do zapewnienia im odpowiedniego wsparcia finansowego.

From
W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura – Znamy terminy oraz wyliczenia:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments