sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaWeltWpływ umowy zlecenie na emeryturę – Wyjaśnienie składkowych okresów pracy

Wpływ umowy zlecenie na emeryturę – Wyjaśnienie składkowych okresów pracy

Przez wiele lat pracowałem na umowę o pracę, ale przez ostatnie dwa lata zostałem zatrudniony głównie na podstawie umów zleceń. Czy takie umowy zlecenia będą miały wpływ na moją emeryturę?

Umowa zlecenie, jako umowa cywilnoprawna, nie podlega przepisom Kodeksu pracy. Stanowi ona popularną formę zatrudnienia, korzystną przede wszystkim dla zleceniodawcy, który nie jest zobowiązany do udzielania urlopu czy szkoleń BHP. Aby określić, czy umowa zlecenie będzie miała wpływ na emeryturę, trzeba rozważyć dwie kwestie – wpływ na wysokość emerytury oraz na staż pracy uprawniający do przejścia na emeryturę.

Co do zasady, wysokość emerytury zależy od okresu i wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Z tytułu umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki emerytalne, są obowiązkowe dla wszystkich. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych następuje dopiero w momencie, gdy zleceniobiorca ma inne tytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, których podstawa w danym miesiącu wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie (w 2023 r. – 3490 zł w pierwszym półroczu, a w drugim 3600 zł). Oznacza to, że do ustalenia wysokości emerytury uwzględnia się wszystkie okresy, w których były opłacane składki emerytalne, w tym także te wynikające z umów zlecenia.

Przykład 1.

Pani Maria jest zatrudniona na podstawie kilku umów zleceń równocześnie. Składki społeczne opłaca tylko z umowy, z której otrzymuje wynagrodzenie w miesięcznej stawce 349 zł, od pozostałych umów odprowadzane są jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy ustaleniu wysokości emerytury pani Marii ZUS uwzględni okres opłacania składki emerytalnej z tytułu umowy zlecenia.

Czy umowa zlecenie doliczana jest do stażu pracy?

Pojęcie stażu pracy nie jest formalnie uregulowane przepisami prawa, ale można je określić jako czas spędzony w zatrudnieniu, obejmujący okresy przepracowane w różnych miejscach pracy. Osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy wiąże się z przyznaniem pewnych uprawnień, takich jak:

  1. Wyższy wymiar urlopu – Im dłuższy staż pracy, tym pracownik może otrzymać dłuższy urlop wypoczynkowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
  2. Prawo do urlopu wychowawczego – Odpowiedni staż pracy może dać pracownikowi prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego, który pozwala na wyłączenie się z pracy w celu opieki nad dzieckiem.
  3. Świadczenie przedemerytalne – W niektórych systemach emerytalnych osiągnięcie określonego stażu pracy może kwalifikować pracownika do otrzymania specjalnego świadczenia przedemerytalnego, które ma na celu wsparcie finansowe przed przejściem na emeryturę.

Jak już zostało wspomniane na początku artykułu, umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, w związku z czym nie podlega uregulowaniom Kodeksu pracy. Tym samym okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy, ponieważ jest to charakterystyka stosunku pracy. Staż pracy wpływa między innymi na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Przykład 2.

Pan Tomasz przez wiele lat pracował na podstawie umowy o pracę, z kilkoma przerwami, podczas których pracował na podstawie umowy zlecenia. Ustalając staż pracy, który pozwala przejść na emeryturę, uwzględnione zostaną tylko okresy pracy na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenia nie będzie wliczana do stażu pracy, mimo że składki emerytalne były opłacane i będą one uwzględnione przy ustaleniu wysokości emerytury.

Przyszli emeryci nie muszą się martwić, ponieważ okresy, w których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, bez względu na to, czy wynikają ze stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej, wliczają się do tzw. okresów składkowych, które dają prawo do emerytury. Oznacza to, że składki opłacane w trakcie umowy zlecenia również będą wliczane do tych okresów składkowych.

Jednak, mimo że umowa zlecenie może być oskładkowana na zasadach podobnych do umowy o pracę, nie ma możliwości zaliczenia okresu zatrudnienia na jej podstawie do ogólnego stażu pracy. Staż pracy odnosi się do czasu pozostawania w zatrudnieniu, obejmującego różne okresy pracownicze. W tym sensie, umowa zlecenie może wpływać na wysokość emerytury, ale nie będzie wliczana jako czas stażu pracy, który ma znaczenie dla innych uprawnień, takich jak wyższy wymiar urlopu czy prawo do urlopu wychowawczego.

Podsumowując, umowa zlecenie jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości emerytury poprzez opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ale nie wpływa na okres stażu pracy w kontekście innych przywilejów z nim związanych.

Drogi czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Here’s Prawo co dnia,Pracownik,Wydarzenia dnia,adwokat warszawa,emerytura,lega artis,legaartis,porady prawne,pracownik,prawnik,prawo pracu,staż pracy,umowa zlecenie,ZUS-related post from
Wpływ umowy zlecenie na emeryturę – Wyjaśnienie składkowych okresów pracy:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments