sobota, 15 czerwca, 2024
Strona głównaWeltZUS wydał pilny komunikat. Chodzi o wypłatę 14. emerytury

ZUS wydał pilny komunikat. Chodzi o wypłatę 14. emerytury

W ostatnich dniach, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska, zapewniła, że ZUS jest kompletnie przygotowany do wypłaty czternastych emerytur. To ważne oświadczenie potwierdza gotowość i zaangażowanie instytucji w realizację tego dodatkowego świadczenia dla beneficjentów systemu emerytalno-rentowego. Czternaste emerytury stanowią ważny krok w polityce społecznej, mając na celu poprawę sytuacji finansowej osób uprawnionych, a zapewnienie gotowości ZUS do ich wypłaty jest kluczowym elementem tego procesu.

Wypłaty dzisiaj oraz jutro

W czwartek, 31 sierpnia, odbyła się konferencja prasowa w I Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie, która zgromadziła prezes ZUS, profesor Gertrudę Uścińską, oraz ministra rodziny i polityki społecznej, Marlenę Maląg.

Podczas konferencji prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, poinformowała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do wypłaty czternastej emerytury dla 864 tysięcy osób na łączną kwotę 2 miliardów złotych, która zostanie wypłacona z dniem 1 września. Prof. Uścińska podkreśliła, że ZUS jest również gotowy do realizacji kolejnych terminów wypłat, które przewidziane są na 5 i 6 września.

Na podstawie dostępnych danych, prof. Uścińska dodała, że w tych terminach czternastkę otrzyma łącznie 1,3 miliona osób, a suma świadczeń wyniesie 2,9 miliarda złotych. Ciekawym jest także fakt, że niemal 4 na 5 osób otrzyma czternastą emeryturę na swoje konta bankowe, co stanowi wygodny i bezpieczny sposób przekazywania świadczeń.

Informacje te dowodzą, że ZUS aktywnie przygotowuje się do wypłaty czternastych emerytur, co ma na celu wsparcie osób uprawnionych w tym trudnym czasie i poprawę ich sytuacji finansowej.

Kto jest uprawniony do otrzymania czternastki

Czternaste pensje nie zostaną przyznane tylko osobom pobierającym emerytury i renty z różnych systemów, takich jak system powszechny, rolniczy i mundurowy, co obejmuje ogółem 9,1 miliona beneficjentów. Czternaste emerytury będą również dostępne dla innych grup, w tym osób pobierających renty socjalne (liczących 290 tysięcy osób), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (40 tysięcy), emerytury pomostowe (40 tysięcy), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (13 tysięcy), świadczenia rodzicielskie „Mama 4 plus” (60 tysięcy) oraz świadczenia inwalidzkie i kombatanckie (30 tysięcy). To szeroki zakres grup, które skorzystają z tego dodatkowego wsparcia finansowego.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, wyraziła wdzięczność wobec prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), całego Zakładu oraz innych organów emerytalno-rentowych za efektywną pracę, co umożliwi terminową wypłatę czternastek. Minister podkreśliła, że polityka senioralna opiera się na solidnych filarach związanych zarówno z stabilnością finansową osób starszych, jak i z zachęcaniem ich do aktywności. Te działania są realizowane stopniowo, aby zagwarantować godne życie seniorom w późniejszym okresie życia.

Dodatkowe informacje

Osoby, które spełniają warunki na ostatni dzień sierpnia, aby otrzymać emeryturę, rentę lub inne długoterminowe świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zostaną objęte dodatkowym świadczeniem. Każda uprawniona osoba ma prawo do otrzymania jednej czternastej pensji. W przypadku renty rodzinnej, suma ta zostanie równo podzielona między wszystkich uprawnionych członków rodziny. Warto zaznaczyć, że osoby, których świadczenia zostały zawieszone na dzień, w którym sprawdzane jest prawo do czternastej emerytury (na przykład z powodu przekroczenia limitów dochodów), nie otrzymają tego dodatkowego świadczenia.

Czternasta emerytura wynosić będzie 2650 zł brutto i zostanie przyznana osobom, które otrzymują świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto. Jeśli świadczenie przekracza 2900 zł brutto, zastosowana zostanie zasada, że dodatkowa czternasta pensja zostanie wypłacona w wysokości złotówki za złotówkę. Wartość świadczenia musi być jednak co najmniej 50 zł, co oznacza, że czternastą emeryturę otrzymają tylko osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Z tego dodatkowego świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 procent oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak czternastka będzie wolna od innych potrąceń, takich jak zajęcia komornicze. Dodatkowo, jej wartość nie będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie „500 plus” dla osób niesamodzielnych.

From
ZUS wydał pilny komunikat. Chodzi o wypłatę 14. emerytury:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments