sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaWeltZUS wydał ważny komunikat. Chodzi o wypłatę 14. emerytury

ZUS wydał ważny komunikat. Chodzi o wypłatę 14. emerytury

Kilka dni temu prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska, zapewniła, że ZUS jest w pełni przygotowany do wypłaty czternastych emerytur. Jej zapewnienia stanowią potwierdzenie gotowości instytucji do realizacji tego ważnego programu świadczeniowego.

Wypłaty dzisiaj oraz jutro

W czwartek, 31 sierpnia, miała miejsce konferencja prasowa w siedzibie I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, podczas której prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, oraz minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, podzielili się ważnymi informacjami.

Głównym tematem konferencji było przygotowanie ZUS do wypłaty świadczenia w formie tzw. „czternastki”. Na dzień 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych był gotów wypłacić to świadczenie dla imponującej liczby 864 tysięcy osób, co łącznie stanowiło kwotę 2 miliardów złotych. Warto podkreślić, że ZUS był również przygotowany na kolejne terminy wypłat, które miały miejsce 5 i 6 września.

Najnowsze dane przedstawione podczas konferencji wskazywały, że łącznie 1,3 miliona osób otrzyma czternastkę w tych terminach, co stanowi imponującą sumę 2,9 miliarda złotych. Co ważne, prawie 4 na 5 osób otrzymało świadczenie bezpośrednio na swoje konta bankowe, co świadczy o efektywności i nowoczesnym podejściu do wypłat świadczeń przez ZUS. To istotne informacje, które pozostawiają nadzieję na skuteczną realizację programu czternastki i wsparcie dla osób uprawnionych.

Kto jest uprawniony do otrzymania czternastki

Do otrzymania czternastek uprawnione są nie tylko osoby pobierające emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, których jest 9,1 mln, ale także osoby pobierające renty socjalne (290 tys.), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (40 tys.), emerytury pomostowe (40 tys.), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (13 tys.), świadczenia rodzicielskie Mama 4 plus (60 tys.) oraz świadczenia inwalidzkie i kombatanckie (30 tys.). Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podziękowała prezes ZUS, całemu Zakładowi i innym organom emerytalno-rentowym za sprawne działanie, co pozwoli na wypłatę czternastek w terminie. – Nasza polityka senioralna opiera się na mocnych filarach związanych ze stabilizacją finansową jesieni życia oraz z aktywnością osób starszych. Te działania podejmujemy krok po kroku – mówiła minister.

Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do czternastej emerytury to te, które spełniają określone warunki. Przede wszystkim muszą mieć prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia w ZUS na ostatni dzień sierpnia. To oznacza, że osoby, które na ten dzień mieli zawieszone świadczenia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania, nie otrzymają czternastej emerytury.

Każdemu uprawnionemu przysługuje tylko jedna czternastka. W przypadku renty rodzinnej, kwota zostanie podzielona równo między wszystkich uprawnionych członków rodziny, co sprawiedliwie uwzględnia sytuację rodzin zależnie od liczby członków.

Wysokość czternastej emerytury wynosi 2650 zł brutto. Otrzymają ją osoby, które pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe wynoszące do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty, działa zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że czternastka będzie stopniowo zmniejszać się wraz z rosnącymi świadczeniami. Jednak aby ktoś mógł otrzymać to dodatkowe świadczenie, musi ono wynosić co najmniej 50 zł, co oznacza, że osoby, których emerytura lub renta przekracza 5500 zł brutto, nie będą uprawnione do czternastej emerytury.

Należy pamiętać, że ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 procent oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Niemniej jednak, czternastka będzie wolna od innych potrąceń, takich jak zajęcia komornicze. Dodatkowo, nie będzie brana pod uwagę przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty ani 500 plus dla osób niesamodzielnych, co oznacza, że nie wpłynie to na inne świadczenia czy wsparcie społeczne, które beneficjent może otrzymywać.

From
ZUS wydał ważny komunikat. Chodzi o wypłatę 14. emerytury:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments