wtorek, 21 maja, 2024
Strona głównaWeltCzy policjant może się schować za krzakiem na zakręcie? Ogłoszono nowe zasady...

Czy policjant może się schować za krzakiem na zakręcie? Ogłoszono nowe zasady dot. mandatów

Na drogach kierowcy powinni być przygotowani na niespodziewane sytuacje. Oznacza to nie tylko być świadomym możliwych nieprzewidywalnych zachowań innych kierujących, ale także być gotowym na kontrolę drogową ze strony policji w różnych miejscach. Jednak czy rzeczywiście radiowóz może stać w krzakach na zakręcie?

Kontrole drogowe w dzisiejszych czasach przypominają nieco zabawę w chowanego. Policjanci ukrywają się w krzakach, na zakrętach i w bocznych uliczkach, podczas gdy kierowcy starają się odkryć miejsce, w którym mogą być skryci funkcjonariusze. Jednak istnieje pewien problem z tą sytuacją – zabawa to zdecydowanie niewłaściwe określenie. Gdy kierowca nie odnajdzie ukrytego radiowozu, to nie usłyszy od policjantów „mamy cię”, ale raczej „mamy dla ciebie mandat”.

Warto zrozumieć, że celem kontroli drogowych jest przede wszystkim utrzymanie bezpieczeństwa na drogach i egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze policji, wykonując swoje obowiązki, często wybierają różne strategie, aby skutecznie monitorować i kontrolować ruch drogowy. Skrywanie się w trudno dostrzegalnych miejscach może być jedną z takich strategii.

Niemniej jednak, ważne jest, aby kontrole drogowe były przeprowadzane w sposób zgodny z przepisami prawa i z poszanowaniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wybór miejsca kontroli powinien być oparty na faktycznej potrzebie, a nie tylko na celu zaskoczenia kierowców. W końcu celem kontroli drogowych jest wpływanie na poprawę bezpieczeństwa na drogach i egzekwowanie przepisów, a nie zaskakiwanie i ukaranie kierowców.

Spodziewaj się niespodziewanego, czyli prawda o kontrolach ruchu drogowego

Kierowcy mogą być zainteresowani pytaniem, czy policjanci mają prawo zatrzymywać radiowóz i przeprowadzać kontrolę prędkości w dowolnym miejscu. Odpowiedź brzmi, że nie mają takiego prawa. Jednak dla kierowców może to być jedynie marnym pocieszeniem. Zakręty i krzaki nie są uznawane za miejsca „gdzie popadnie” zgodnie z przepisami. Niemniej jednak, przepisy prawne dają policjantom szerokie uprawnienia w celu zwalczania wykroczeń drogowych. W efekcie, od listopada 2019 roku powróciliśmy do okresu zwanego „dzikimi latami” lat 90. XX wieku.

To jest możliwe dzięki dwóm zapisom prawem. Pierwszy zapis dotyczy par. 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia kontroli, pojazd Policji może zostać zatrzymany w miejscu, gdzie jest to zabronione, ale nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Drugi zapis to art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem, kierujący pojazdem uprzywilejowanym, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, może nie stosować się do przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zatrzymania i postoju, oraz znaków i sygnałów drogowych jedynie wtedy, gdy pojazd jednocześnie emituje sygnały świetlne i dźwiękowe. Po zatrzymaniu pojazdu nie jest wymagane stosowanie sygnału dźwiękowego.

Gdzie policjanci mogą zatrzymać radiowóz?

Przesłanki przedstawione powyżej sugerują, że nawet ukryte krzaki na zakręcie nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to wynik faktu, że krzaki znajdują się poza obszarem drogi, co oznacza, że stojący w nich radiowóz policji nie przeszkadza w normalnym poruszaniu się pojazdów. Istnieje również przekonanie, że gdyby radiowóz łamał przepisy, wystarczyłoby włączenie niebieskich lamp błyskowych, co „rozgrzeszałoby” funkcjonariuszy z popełnionego wykroczenia.

W praktyce, jedynym miejscem, gdzie policjanci kontrolujący ruch drogowy nie powinni się zatrzymywać, jest pas zieleni oddzielający kierunki jazdy, zwłaszcza na drodze o wyższym limicie prędkości. Taki postępek mógłby bowiem stworzyć niebezpieczeństwo zarówno dla samych funkcjonariuszy, jak i dla kierowcy i pasażerów zatrzymanego pojazdu.

Ważne jest zrozumienie, że przepisy ruchu drogowego i prawa karne obowiązują wszystkich uczestników ruchu, w tym także funkcjonariuszy policji. Chociaż może istnieć pewne elastyczność w egzekwowaniu przepisów w przypadku służb policyjnych w celu wykonywania ich obowiązków, to wciąż obowiązują pewne granice i zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać.

Kontrola ruchu drogowego powinna być przeprowadzana w sposób odpowiedni i bezpieczny dla wszystkich stron zaangażowanych. Należy zapewnić, że interwencje policji nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i nie powodują potencjalnych wypadków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub naruszeń przepisów, istnieje odpowiednie postępowanie i procedury, które powinny być przestrzegane, zarówno przez kierowców, jak i przez funkcjonariuszy.

Policjanci vs. kierowcy. Rozsądek musi wziąć górę. Po obu stronach

W kontekście szerokich uprawnień funkcjonariuszy policji i obaw kierowców przed otrzymaniem mandatu, kluczowym elementem jest znalezienie złotego środka. W tym przypadku, kluczowym słowem jest rozsądek. Zarówno policjanci, jak i kierowcy powinni zachować rozsądek, aby osiągnąć właściwą równowagę.

Policjanci powinni mieć na uwadze, że ich głównym celem jest dbanie o bezpieczeństwo na drodze, a nie jedynie pogoń za rekordowymi mandatami. Kontrola ruchu drogowego powinna skupiać się na sprawdzaniu zachowań kierowców i zapewnianiu bezpiecznych warunków podróży. Istotne jest, aby funkcjonariusze zachowali odpowiednią proporcję i nie przekroczyli granic swoich uprawnień, mając na względzie dobro wszystkich uczestników ruchu.

Jednak również kierowcy powinni mieć świadomość roli rozsądku w kontekście przestrzegania przepisów drogowych. Nie chodzi tylko o przestrzeganie przepisów tam, gdzie stoi radiowóz. Przepisowa jazda jest kwestią odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Odpowiednie dostosowanie prędkości, utrzymanie bezpiecznej odległości, sygnalizowanie skrętów i przestrzeganie innych zasad drogowych są niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej jazdy.

Złoty środek polega na równowadze między egzekwowaniem przepisów drogowych a zdrowym rozsądkiem. Obydwa elementy są istotne i powinny współgrać dla dobra wszystkich uczestników ruchu drogowego. Właściwe zrozumienie i stosowanie się do przepisów przez kierowców oraz odpowiednie, proporcjonalne działania ze strony funkcjonariuszy policji mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i zminimalizowania potencjalnych zagrożeń.

This is from
Czy policjant może się schować za krzakiem na zakręcie? Ogłoszono nowe zasady dot. mandatów:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments