niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaWeltEmerytura po mężu na nowych zasadach! Będzie podwójne świadczenie po śmierci najbliższego

Emerytura po mężu na nowych zasadach! Będzie podwójne świadczenie po śmierci najbliższego

Emerytura po mężu 2023 – przepisy

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają wdowie i wdowcowi podejmowanie decyzji dotyczących emerytury po zmarłym małżonku. Mają oni dwie opcje do wyboru.

Pierwsza opcja to zachowanie własnej pełnej emerytury i zrezygnowanie z otrzymywania świadczenia po zmarłej osobie. W takim przypadku osoba pozostaje przy swoim własnym świadczeniu emerytalnym i nie otrzymuje dodatkowego świadczenia po zmarłym małżonku.

Druga opcja polega na zrezygnowaniu z własnej emerytury i pobieraniu niepełnego świadczenia po osobie zmarłej. W praktyce oznacza to, że osoba rezygnuje z własnej emerytury i otrzymuje część świadczenia, które przysługiwało zmarłemu małżonkowi.

W niektórych przypadkach istnieje wyraźna dysproporcja między wysokością emerytur żony a męża, gdzie mężczyzna często otrzymuje znacznie wyższe świadczenia. W takiej sytuacji finansowo opłacalne może być zdecydowanie się na drugą opcję, czyli rezygnację z własnej emerytury na rzecz częściowego świadczenia po zmarłym małżonku.

Jednakże, niektóre części społeczeństwa oraz środowiska polityczne uważają, że ten wybór nie jest właściwy, i wzywają do zmiany obecnych przepisów. Istnieje przekonanie, że konieczne jest dostosowanie regulacji w celu zapewnienia bardziej równych warunków emerytalnych dla wdów i wdowców, niezależnie od wysokości emerytury ich zmarłego małżonka.

Kiedy wdowa dostaje emeryturę po mężu?

Obecnie, jeśli wdowa chce pobierać emeryturę po mężu, musi zrezygnować z własnego świadczenia. Co więcej, musi spełnić dowolny z poniższych warunków:

  • W chwili śmierci małżonka musi być całkowicie niezdolna do pracy lub musi mieć ukończone 50 lat;
  • Musi mieć ukończone 50 lat lub być osobą niezdolną do pracy już po śmierci męża, ale najpóźniej w czasie 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci;
  • Musi wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków bądź też rodzeństwa, którzy są uprawnieni do renty po zmarłym – dotyczy to limitu do 16 lat lub do 18 r.ż, jeśli dzieci uczą się w szkole.
  • Musi sprawować opiekę nad dzieckiem, które jest całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub jest niezdolne do pracy i uprawnione do renty rodzinnej.

Wdowa bez źródła utrzymania. Ile procent otrzyma?

Jeżeli wdowa nie spełnia żadnego z wcześniej wymienionych warunków, to nadal może otrzymywać rentę rodzinna, czyli emeryturę po zmarłym małżonku, pod warunkiem, że nie posiada żadnego innego źródła utrzymania. W takim przypadku, wdowa będzie uprawniona do otrzymywania świadczenia przez okres jednego roku od momentu śmierci swojego współmałżonka. Jednakże, w celu kontynuacji otrzymywania renty rodzinnej po upływie roku, wdowa musi uczestniczyć w szkoleniu, które kwalifikuje ją do podjęcia pracy zarobkowej.

Ważne jest zaznaczyć, że to prawo dotyczy sytuacji, gdy wdowa nie jest uprawniona do innego świadczenia emerytalno-rentowego i nie ma możliwości samodzielnego zabezpieczenia swojego utrzymania. W przypadku, gdyby wdowa znalazła się w takiej sytuacji, emerytura po zmarłym małżonku może stanowić wsparcie finansowe dla niej przez ograniczony okres, jednak nie dłużej niż dwa lata, o ile spełnia warunek uczestnictwa w odpowiednim szkoleniu.

Ile wynosi emerytura po mężu w 2023 roku?

Aktualnie wysokość renty rodzinnej jest zależna od liczby osób uprawnionych do jej pobierania. W przypadku, gdy tylko wdowa ma prawo do świadczenia, otrzymuje ona 85% kwoty, która przysługiwała zmarłemu małżonkowi. Jeśli uprawnionych jest dwie osoby, na przykład żona i dziecko, wdowa otrzymuje 90% renty rodzinnej. Natomiast gdy do świadczenia uprawnionych jest trzy lub więcej osób, takich jak żona i kilkoro dzieci lub inni członkowie rodziny, wdowa otrzymuje 95% świadczenia, które przysługiwało zmarłemu.

Ponadto, emerytura wdowy po mężu podlega corocznej waloryzacji i nie może być niższa niż minimalna kwota świadczenia. Od 1 marca 2023 roku minimalna kwota wynosi 1588,44 zł brutto.

W skrócie, obecnie wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób uprawnionych do jej otrzymywania. Im więcej osób uprawnionych, tym wyższy procentowy udział świadczenia przypada na wdowę. Dodatkowo, emerytura wdowy podlega waloryzacji i nie może być niższa od minimalnej kwoty ustalonej na 1588,44 zł brutto od marca 2023 roku.

This is from
Emerytura po mężu na nowych zasadach! Będzie podwójne świadczenie po śmierci najbliższego:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments