poniedziałek, 26 lutego, 2024
Strona głównaWeltMożesz stracić 500 plus i 800 plus. Tym osobom nie przysługuje świadczenie...

Możesz stracić 500 plus i 800 plus. Tym osobom nie przysługuje świadczenie jeśli tego nie zrobią

Świadczenie „Rodzina 500 plus,” które wkrótce zostanie podniesione do poziomu „800 plus,” jest udzielane rodzicom lub opiekunom, którzy wychowują dzieci. Jednak istnieją określone sytuacje, w których to wsparcie ze strony państwa może zostać odebrane. Kiedy może to mieć miejsce?

„Rodzina 500 plus”. Komu przysługuje świadczenie?

Celem rządowego programu „Rodzina 500+” jest wsparcie rodzin poprzez częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci, zaspokojeniem ich potrzeb życiowych i edukacyjnych.

Obecnie, w ramach tego programu, rodziny mają prawo do otrzymywania świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko. Od 1 lipca 2019 roku, świadczenie to stało się powszechne, co oznacza, że przysługuje ono wszystkim rodzinom z dziećmi, niezależnie od ich dochodów. Kryterium dochodowe przestało obowiązywać, a jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać świadczenie 500 plus, jest złożenie stosownego wniosku.

Zgodnie z prawem świadczenie 500 plus mogą otrzymać:

 • matka lub ojciec
 • opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, które wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
 • opiekunowie prawni dziecka
 • rodziny zastępcze;
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
 • dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Świadczenie 500 plus. Jak złożyć wniosek?

Prawo do świadczenia wychowawczego jest określane na okres roku, trwający od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku kalendarzowego.

Od 1 lutego 2022 roku, wszelkie wnioski związane z otrzymywaniem świadczenia 500 plus są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby ubiegać się o to wsparcie finansowe, konieczne jest złożenie wniosku przez internet za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:

 1. Portal Informacyjno-Usługowy Empatia: Jest to internetowa platforma, na której można złożyć wniosek o świadczenie 500 plus.
 2. Platforma Udostępniania Elektronicznych Usług ZUS (PUE ZUS): Wniosek można również złożyć za pośrednictwem tej platformy, zapewniającej elektroniczny dostęp do różnych usług oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Bankowość elektroniczna: Istnieje możliwość złożenia wniosku o świadczenie 500 plus za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

Te zmiany w procedurze składania wniosków mają na celu ułatwienie procesu aplikacyjnego oraz zwiększenie efektywności i dostępności usług dla beneficjentów programu. Ważne jest, aby być świadomym tych nowych zasad i korzystać z odpowiednich kanałów elektronicznych, aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto może stracić 500 plus? [LISTA]

Istnieje kilka okoliczności, które mogą skutkować utratą świadczenia 500 plus, zarówno tymczasową, jak i całkowitą. Oto sytuacje, w których wypłata tego zasiłku zostaje zakończona:

 1. Pełnoletność dziecka: Świadczenie zostaje zaprzestane, gdy dziecko osiągnie pełnoletność, czyli ukończy 18 lat.
 2. Dziecko zostaje rodzicem przed osiągnięciem pełnoletniości: Jeśli dziecko staje się rodzicem i rozpoczyna pobieranie świadczenia 500 plus na własne dziecko jeszcze przed osiągnięciem 18 roku życia, wypłata zostaje zakończona.
 3. Małżeństwo dziecka przed pełnoletnością: Jeśli dziecko wchodzi w związek małżeński przed osiągnięciem pełnoletniości, wymagana jest zgoda sądu na takie małżeństwo, a to skutkuje zakończeniem wypłaty świadczenia.
 4. Brak wniosku o świadczenie lub jego przedłużenie przez opiekunów prawnych: Jeśli opiekunowie prawni dziecka nie złożą wniosku o świadczenie lub jego przedłużenie, to wypłata zostaje przerwana. Po złożeniu wniosku i spełnieniu warunków możliwa jest ponowna wypłata 500 plus, jednak bez wyrównania za okres przerwy.
 5. Wyjazd rodziców za granicę: Jeśli rodzice wyjadą za granicę i tam zaczną pobierać zasiłek na dziecko, wypłata w kraju zostaje przerwana.
 6. Wywiad środowiskowy i niestosowne wydawanie świadczenia: Urzędnicy samorządowi mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy i ustalić, że rodzice nieprawidłowo wydawali środki z 500 plus lub je marnotrawili. W takiej sytuacji odpowiedni organ może zamienić świadczenie pieniężne na pomoc rzeczową lub opłacanie określonych usług (np. bony na zakupy spożywcze).
 7. Dziecko trafia do instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie: Jeśli dziecko zostaje umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, takiej jak młodzieżowy ośrodek wychowawczy, rodzina zastępcza, areszt śledczy lub zakład karny, wypłata zostaje zakończona.
 8. Rozpoczęcie nauki w szkole wojskowej lub placówce zapewniającej pełne utrzymanie: Jeśli dziecko rozpoczyna naukę w szkole wojskowej lub innej placówce, która zapewnia pełne utrzymanie, świadczenie 500 plus może zostać zakończone.

Warto zawsze być świadomym warunków i przepisów związanych ze świadczeniem 500 plus, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i zapewnić stabilność wsparcia finansowego dla rodziny.

Kiedy 800 plus? Będzie waloryzacja świadczenia

W roku 2023 pojawiła się informacja o planowanej podwyżce kwoty świadczenia 500 plus, mającej częściowo zniwelować wpływ inflacji na portfele rodzin. Ostatecznie, 7 sierpnia, Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zwiększyła kwotę świadczenia wychowawczego z 500 zł na 800 zł.

Pierwsza wypłata świadczenia 800 plus planowana jest na 1 stycznia 2024 roku. To oznacza, że każdy beneficjent, który wcześniej korzystał z programu 500 plus, będzie od tego daty otrzymywał świadczenie w nowej, wyższej wysokości, wynoszącej 800 zł – takie informacje przekazał Prezydent Andrzej Duda podczas ceremonii podpisywania nowelizacji ustawy „800 plus”.

Niemniej jednak, chociaż formalnie świadczenie 800 plus będzie obowiązywać od początku 2024 roku, to nie od razu podwyższone kwoty trafią na konta rodziców. Wprowadzono okres na dostosowanie techniczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do obsługi tego zwiększonego świadczenia. Prezydent poinformował, że pierwsze wypłaty w wysokości 800 zł ZUS będzie musiał zrealizować do 29 lutego 2024 roku, z wyrównaniem od 1 stycznia, aby zapewnić płynność i sprawność całego procesu.

Here’s Aktualności z kraju,Wydarzenia dnia,Z ostatniej chwili,500 plus,800 plus,rodzina 500 plus-related post from
Możesz stracić 500 plus i 800 plus. Tym osobom nie przysługuje świadczenie jeśli tego nie zrobią:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments