poniedziałek, 26 lutego, 2024
Strona głównaWeltNowe obowiązki dla wszystkich właścicieli domów od 1 stycznia 2024 roku

Nowe obowiązki dla wszystkich właścicieli domów od 1 stycznia 2024 roku

Nowe przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku nałożą nowe obowiązki na właścicieli domów, i jest to ważne, aby się z nimi zapoznać. Te zmiany, związane z ustawą o energetyce budowlanej, nie ograniczają się jedynie do systemów grzewczych.

W dniu 8 września br. niemiecki Bundestag zatwierdził kontrowersyjną ustawę dotyczącą systemów grzewczych. Jedną z najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone przez rząd Niemiec, jest obowiązek, który wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku. Nowe systemy grzewcze, które zostaną zainstalowane od tego momentu, będą zobligowane do korzystania z co najmniej 65 procent energii odnawialnej. To kluczowy krok w kierunku zrównoważonej i ekologicznej energetyki cieplnej.

Jednak nowe przepisy wprowadzają również inne obowiązki, które spoczną na właścicielach mieszkań i budynków. Warto zrozumieć, jakie są te zmiany i jakie konsekwencje wynikają z ustawy grzewczej.

Po pierwsze, właściciele mieszkań i budynków będą zobowiązani do dostosowania swoich istniejących systemów grzewczych do nowych standardów dotyczących efektywności energetycznej. To może oznaczać konieczność modernizacji lub wymiany systemów, co wiąże się z kosztami, które poniosą właściciele.

Po drugie, nowa ustawa stawia także na rozwijanie inwestycji w energetykę odnawialną. Właściciele nieruchomości będą zachęcani do instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i innych rozwiązań pozyskiwania energii odnawialnej. To ma na celu zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w niemieckim systemie energetycznym.

Znacznie wyższe kary 

Ustawa o energetyce budowlanej GEG rozszerza przepisy dotyczące grzywien (§ 108 GEG), które mają zastosowanie w przypadku jej  naruszenia. Od 2024 r. grzywnę w wysokości do 5000 euro będzie można otrzymać za naruszenie następujących artykułów GEG:

  • Niewywiązanie się w przyszłości z obowiązku montażu pompy ciepła (§ 60a GEG)
  • Brak  kontroli ogrzewania systemu grzewczego w wyznaczonym terminie. (§ 60b GEG)
  • Brak modernizacji systemu grzewczego – również w odpowiednim czasie. (§ 60a GEG)
  • Brak równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej w przypadku domów z więcej niż sześcioma mieszkaniami, w których jest ona obowiązkowa (§ 60c GEG)

Nowe wymagania dotyczące rurociągów i armatury

W ramach aktualizacji niemieckiego prawa dotyczącego efektywności energetycznej budynków, rząd federalny zdecydował się na zaostrzenie wymagań dotyczących instalacji rurociągów oraz izolacji cieplnej. Te zmiany dotyczą zarówno nowo budowanych obiektów, jak i tych, które są objęte pracami remontowymi.

Wprowadzając te nowe przepisy, rząd postanowił skupić się na efektywnym ogrzewaniu wody oraz systemach grzewczych. Jednym z kluczowych aspektów tych regulacji jest określenie standardów izolacji rur, które przewożą ciepłą wodę lub wodę grzewczą. Zgodnie z nowymi przepisami, izolacja rur musi być na tyle efektywna, aby temperatura powierzchni rur lub przewodów wynosiła średnio 40 stopni Celsjusza.

To oznacza, że rury używane w systemach grzewczych i dostarczające ciepłą wodę będą musiały być wykonane z odpowiednich materiałów termoizolacyjnych lub być odpowiednio osłonięte, aby zapewnić taki poziom izolacji. Celem tych zmian jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków i ograniczenie utraty ciepła, co przekłada się na mniejsze zużycie energii oraz niższe koszty ogrzewania dla użytkowników nieruchomości.

Zakaz stosowania olejowych i gazowych systemów grzewczych

Jednym z najbardziej znanych kroków podjętych przez niemiecki rząd jest wprowadzenie zakazu stosowania systemów grzewczych opartych na oleju i gazie, który zacznie obowiązywać od stycznia 2024 roku. Jest to ważny krok w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej budynków. Warto jednak zaznaczyć, że zakaz ten nie oznacza, że istniejące tradycyjne kotły gazowe i olejowe zostaną natychmiast wycofane z użycia. Istnieją pewne przejściowe okresy i wyjątki.

Zgodnie z projektem ustawy, piece grzewcze działające na gaz i olej będą nadal legalnie użytkowane do 31 grudnia 2044 roku. Oznacza to, że posiadacze istniejących systemów grzewczych nie zostaną zmuszeni do natychmiastowej wymiany, ale nadal będą mogli korzystać z tych źródeł ciepła przez okres kolejnych dwudziestu lat. Ponadto, prawo pozwoli na przeprowadzanie napraw i konserwacji tych systemów do tego samego daty.

Podwyżka czynszu z powodu instalacji pompy ciepła

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zdecyduje się na zastąpienie istniejącego systemu ogrzewania nowoczesną pompą ciepła, będzie uprawniony do podniesienia czynszu zgodnie z § 71o niemieckiego prawa dotyczącego efektywności energetycznej budynków (GEG). Taka modernizacja jest traktowana jako środek poprawiający efektywność energetyczną budynku.

Istotnym aspektem jest to, że nowa pompa ciepła musi spełniać określone wymagania efektywności. W tym przypadku, zgodnie z przepisami, roczny współczynnik wydajności pompy ciepła musi wynosić co najmniej 2,5. To oznacza, że pompa ciepła jest wystarczająco efektywna, aby zasilać system ogrzewania budynku w sposób bardziej ekologiczny i oszczędny.

From
Nowe obowiązki dla wszystkich właścicieli domów od 1 stycznia 2024 roku:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments