poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona głównaWeltPolska Skarbówka przeprowadza masowe kontrole. Sprawdź wcześniej co dokładnie sprawdza

Polska Skarbówka przeprowadza masowe kontrole. Sprawdź wcześniej co dokładnie sprawdza

Zmiany w przepisach, które zostaną wprowadzone, mają na celu umożliwienie bardziej precyzyjnej analizy sytuacji każdego przedsiębiorcy przez Urzędy Skarbowe, co potencjalnie może znacząco ograniczyć konieczność przeprowadzania kontroli bezpośrednio w siedzibie podatnika. To oznacza, że instytucje podatkowe będą miały dostęp do bardziej szczegółowych danych i informacji dotyczących działalności gospodarczej każdego przedsiębiorcy.

Niezwykle ważnym aspektem tych zmian jest ich wpływ na sprzedawców korzystających z popularnych platform e-commerce, takich jak Allegro, Vinted czy OLX. Nowe przepisy będą miały znaczący wpływ na sposób, w jaki ci sprzedawcy będą musieli prowadzić swoją działalność i rozliczać się podatkowo. W związku z tym mogą pojawić się nowe obowiązki rejestracyjne oraz raportowania, a także większa kontrola ze strony Urzędów Skarbowych nad transakcjami dokonywanymi na tych platformach.

Te zmiany są częścią szerszego wysiłku mającego na celu zwiększenie transparentności i skuteczności systemu podatkowego, ale jednocześnie mogą wprowadzić nowe wyzwania dla przedsiębiorców, którzy będą musieli dokładniej monitorować swoje operacje podatkowe i dostosowywać się do nowych przepisów.

Skarbówka sprawdzi wszystkich

Obecnie procedura kontroli skarbowej opiera się na podejściu selektywnym. Rozpoczyna się od powiadomienia podatnika o planowanej kontroli, jednocześnie precyzując zakres tej kontroli. W dalszym etapie kontroler skarbowy dokładnie analizuje dostarczone dokumenty, w tym księgi rachunkowe i deklaracje podatkowe. W miarę potrzeby może również przeprowadzać rozmowy z pracownikami przedsiębiorstwa, aby uzyskać dodatkowe informacje. Po przeprowadzeniu audytu, podatnik zostaje poinformowany o wynikach, w tym o ewentualnych nieprawidłowościach, które mogą skutkować nałożeniem dodatkowych opłat lub sankcji.

Jednak od przyszłego roku można oczekiwać znacznego zaostrzenia procedur kontrolnych. Kontrolerzy skarbowi będą mieli dostęp do bardziej szczegółowych informacji dotyczących kont bankowych przedsiębiorców, co może prowadzić do jeszcze dokładniejszych i bardziej skomplikowanych kontroli. To z kolei stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania związane z koniecznością jeszcze starannego prowadzenia dokumentacji finansowej i przestrzegania przepisów podatkowych. Jednocześnie jednak, bardziej szczegółowe kontrole mogą pomóc w zwalczaniu oszustw podatkowych i poprawie integralności systemu podatkowego.

Nowe przepisy od 1 lipca

Od 1 lipca 2024 roku wchodzi w życie Krajowy System e-Faktur (KSeF), który stanowi innowacyjne narzędzie mające na celu poprawę integralności i bezpieczeństwa systemu podatkowego. Głównym celem tego rozwiązania jest umożliwienie przedsiębiorcom tworzenia, przechowywania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. KSeF ma na celu zwiększenie efektywności procesu analizy i weryfikacji dokumentów przez instytucje podatkowe, jednocześnie minimalizując ryzyko występowania oszustw podatkowych.

Jednakże korzystanie z KSeF może napotykać na pewne trudności. Wymaga ono posiadania specjalistycznego oprogramowania, co może być wyzwaniem dla niektórych przedsiębiorców. Ponadto, błędy na wystawianych fakturach mogą skutkować surowymi karami, co stwarza presję na dokładność i staranność w procesie fakturowania. Niektórzy eksperci wyrażają obawy, że przedsiębiorcy mogą być niesprawiedliwie ukarani za drobne błędy techniczne, co może prowadzić do niepotrzebnych problemów.

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów, duże platformy e-commerce, takie jak Allegro czy OLX, zostaną zobowiązane do dostosowania się do nowych obowiązków związanych z rejestracją i raportowaniem działań sprzedawców, którzy przekroczą określone limity transakcyjne. Zgodnie z nową dyrektywą DAC7, sprzedawcy, osiągający duże obroty, będą musieli się zarejestrować i opodatkować swoje przychody. Niemniej jednak, mała sprzedaż, ograniczona do 30 transakcji lub o łącznej wartości nie przekraczającej 2 tysięcy euro, pozostaje wyłączona z obowiązku rejestracji, co ma na celu ułatwienie działalności małym przedsiębiorcom i osobom sprzedającym produkty lub usługi o niewielkim zakresie.

This is from
Polska Skarbówka przeprowadza masowe kontrole. Sprawdź wcześniej co dokładnie sprawdza:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments