wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaWeltPrezydent podpisał ustawę o zakazie płacenia gotówką. Będą nowe limity płatności

Prezydent podpisał ustawę o zakazie płacenia gotówką. Będą nowe limity płatności

Po procesie zmian w ustawodawstwie, który nie obył się bez pewnych kontrowersji, nowe przepisy zostały przyjęte przez Sejm. Po uzyskaniu podpisu Prezydenta, te nowe zasady dotyczące płatności gotówkowych są teraz gotowe do wdrożenia. Warto się zastanowić, jakie są dokładnie nowe limity płatności gotówkowych i kto będzie zobowiązany do ich przestrzegania.

Nowe ograniczenia wprowadzone przez ustawę dotyczą kwoty, którą można płacić gotówką. Dla osób fizycznych, limit płatności gotówkowych został ustalony na poziomie 20 tysięcy złotych. Oznacza to, że jednorazowa płatność gotówkowa nie może przekroczyć tej kwoty. Natomiast dla przedsiębiorców, nowa ustawa wprowadza surowsze ograniczenie – maksymalna kwota płatności gotówkowej dla firm została określona na 8 tysięcy złotych.

Te nowe limity obowiązują wszystkich obywateli oraz podmioty gospodarcze, którzy dokonują płatności gotówkowych. To ważny krok w kontekście regulacji finansowych, ponieważ ma to potencjał wpłynięcia na sposób, w jaki ludzie i firmy przeprowadzają swoje transakcje. Ograniczenia te zostały wprowadzone z myślą o zapewnieniu pewnego stopnia kontroli nad płatnościami gotówkowymi, a także w celu przeciwdziałania potencjalnym nadużyciom.

Nowe przepisy mogą stanowić wyzwanie dla niektórych firm, zwłaszcza tych, które przyzwyczaiły się do większych kwot płatności gotówkowych. Jednocześnie mają one na celu promowanie innych form płatności, takich jak karty czy płatności cyfrowe, które są coraz bardziej popularne i wygodne zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców.

Celem nowej ustawy jest praktycznie zahamowanie wprowadzania zmian, które miałyby obowiązywać na mocy poprzedniego przepisu. Pomimo skomplikowanego brzmienia, ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że w dniu 29 października 2021 roku w życie weszły regulacje, które nakładały bardzo surowe ograniczenia na konsumentów oraz przedsiębiorców. Zgodnie z nimi, od 2024 roku osoby fizyczne nie byłyby w stanie płacić gotówką kwot przekraczających 20 tysięcy złotych, podczas gdy przedsiębiorcy byliby ograniczeni do płatności gotówkowych w wysokości maksymalnie 8 tysięcy złotych.

Aktualne przepisy, które obecnie obowiązują, umożliwiają konsumentom dokonywanie płatności gotówkowych bez ograniczeń, podczas gdy firmy są zobowiązane do respektowania limitu w wysokości 15 tysięcy złotych. Nowa ustawodawstwo ma na celu zrewidowanie tych uregulowań i powrót do poprzednich zasad. Innymi słowy, chodzi o cofnięcie zmian wprowadzonych poprzez poprzednią ustawę oraz przywrócenie stanu, w którym konsumenci i przedsiębiorcy mieliby większą swobodę w dokonywaniu płatności gotówkowych.

Jest to kolejny krok w kontekście dostosowania regulacji płatności gotówkowych do aktualnych potrzeb i realiów rynkowych. Ustawa stanowi reakcję na rygorystyczne ograniczenia, które mogłyby wpłynąć na swobodę płatności oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Przywracając większą elastyczność w tej sferze, nowe prawo stara się zachować równowagę między kontrolą transakcji finansowych a potrzebami konsumentów i przedsiębiorców.

Gotówka odejdzie bezpowrotnie? Tylko karta?

W Polsce planowane są zmiany w ustawach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Zmiany dotyczą m.in. limity płatności, które będą określane w zależności od rodzaju dokonywanej transakcji. W niektórych przypadkach, zgodnie z nowymi przepisami, możliwe będą wyłącznie płatności bezgotówkowe, co oznacza, że gotówka zniknie z życia niektórych Polaków.

Nowe limity płatności mają wprowadzić większą przejrzystość oraz zwalczyć nielegalne działania, takie jak pranie pieniędzy czy unikanie płacenia podatków. W przypadku transakcji o wartości powyżej ustalonego limitu, konieczne będzie dokonanie przelewu lub użycie karty płatniczej. Jednakże, w niektórych przypadkach, jak np. w sprzedaży produktów rolnych czy handlu na bazarach, korzystanie z gotówki będzie nadal dozwolone.

Czy nowe przepisy spowodują całkowite zniknięcie gotówki z życia Polaków? To zależy od rodzaju transakcji, ponieważ w niektórych przypadkach płatności gotówkowe będą nadal dozwolone. Jednakże, dla niektórych osób wprowadzenie tych zmian może oznaczać pewne niedogodności oraz konieczność dostosowania się do nowych zasad płatności.

Otóż od 1 stycznia 2024 roku limit transakcji gotówkowej w przypadku transakcji między przedsiębiorcami będzie wynosił 8000 zł brutto. W przypadku transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą limit będzie wynosił 20 000 zł brutto. Jeśli kwota takiej transakcji będzie przekraczała odpowiednio 8000 zł lub 20 000 zł, trzeba będzie ją przeprowadzić bezgotówkowo. To nie jest żadna bezzasadna zapowiedź. To są przepisy, które zostały już uchwalone. Czy coś może się zmienić?

Wyniki te mogą wskazywać na to, że wprowadzenie wyłącznie płatności bezgotówkowych może stworzyć pewne niedogodności dla wielu osób, szczególnie dla tych, którzy nie posiadają konta bankowego lub nie są zaznajomieni z nowymi technologiami płatniczymi.

This is from
Prezydent podpisał ustawę o zakazie płacenia gotówką. Będą nowe limity płatności:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments