poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaWeltTo już pewne. Polski bank idzie na sprzedaż, właśnie ruszył proces

To już pewne. Polski bank idzie na sprzedaż, właśnie ruszył proces

W piątek, 30 czerwca, „Legaartis” opublikowała informację, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął procedurę sprzedaży wszystkich udziałów (100 proc.) w VeloBanku. VeloBank został założony w ubiegłym roku jako tymczasowy bank mający na celu pomostowe wsparcie w restrukturyzacji Getin Banku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przeprowadzeniu sprzedaży udziałów w VeloBanku. Ten nowo powstały bank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Banku, który potrzebował wsparcia i zmiany swojego modelu biznesowego. VeloBank miał na celu służyć jako instytucja pomostowa, pomagając Getin Bankowi w przeprowadzeniu niezbędnych zmian.

Proces sprzedaży obejmuje wszystkie udziały w VeloBanku, co oznacza, że ​​Bankowy Fundusz Gwarancyjny zbywa swoje pełne posiadanie w tym banku. Sprzedaż udziałów może mieć istotne konsekwencje dla przyszłości VeloBanku, takie jak zmiana właściciela i strategii biznesowej.

VeloBank na sprzedaż

Informacja przekazywana przez dziennik mówi o powstaniu VeloBanku w roku 2022 jako instytucji pomostowej. Bank ten powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Banku. Podobnie jak pierwotny bank, VeloBank funkcjonuje na terenie Polski.

Jednym z kluczowych aspektów struktury VeloBanku jest posiadanie udziałów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Aktualnie BFG posiada 51% akcji VeloBanku. Druga część, czyli 49% akcji, znajduje się w rękach Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Ten system został utworzony przez osiem największych banków komercyjnych w Polsce.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Banku i powstanie VeloBanku miały na celu zapewnienie stabilności i kontynuacji działalności finansowej dla klientów Getin Banku. VeloBank działa jako instytucja pomostowa, co oznacza, że jest tymczasowym rozwiązaniem mającym na celu zarządzanie aktywami i pasywami Getin Banku do momentu znalezienia trwałego rozwiązania.

Dwa etapy transakcji

W piątek BFG poinformował, że sprzedaż zostanie podzielona na dwa etapy. Na początku potencjalni inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia niewiążącej oferty wstępnej. Następnie wybrani oferenci zostaną zaproszeni do złożenia ofert wiążących

Zarządzanie bankiem

BFG podkreśla, że rozpoczęcie sprzedaży nie wpłynie na działalność VeloBanku, ani na obsługę jego klientów. „BFG oczekuje, iż wybrani oferenci będą gwarantować bezpieczne i stabilne zarządzanie Bankiem oraz wykażą zdolność do zapewnienia bankowi odpowiedniego wsparcia i posiadania odpowiedniego potencjału finansowego i know-how dla ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem” – poinformował BFG.

Sfinalizowanie sprzedaży

Według najnowszego komunikatu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), proces sprzedaży VeloBanku będzie trwał do końca marca przyszłego roku, a BFG będzie przyjmować wiążące oferty do końca września bieżącego roku. Ta informacja została podana po tym, jak BFG złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku, co jest kolejnym krokiem w przymusowej restrukturyzacji, nakładanej przez Komisję Europejską.

BFG podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku i złożył stosowny wniosek do sądu w dniu 28 kwietnia. Jest to kolejny etap w procesie przymusowej restrukturyzacji, który BFG musi przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej. Ta decyzja ma na celu dalsze zabezpieczenie i naprawę sektora bankowego.

Proces sprzedaży VeloBanku jest równie istotny, a BFG oczekuje wiążących ofert od potencjalnych nabywców do końca września. Planowane jest sfinalizowanie sprzedaży do końca marca przyszłego roku. W marcu 2023 roku VeloBank zgromadził aktywa o wartości 42 mld zł, depozyty klientów wynoszące 39 mld zł oraz kredyty netto w wysokości 21 mld zł.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku

Krok ten jest konsekwencją długotrwałych problemów finansowych, z którymi zmagał się Getin Noble Bank. Bank miał trudności z utrzymaniem stabilności i efektywności operacyjnej w obliczu wyzwań rynkowych i regulacyjnych. Bankowa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podejmowała już wcześniej działania mające na celu poprawę sytuacji banku, jednakże wydaje się, że te środki nie były wystarczające.

Zgodnie z prawem, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając jako instytucja zabezpieczająca depozyty, będzie teraz odpowiadał za ochronę interesów klientów banku objętych upadłością. Klienci, którzy mają środki zgromadzone na kontach w Getin Noble Bank, powinni działać ostrożnie i zabezpieczyć swoje oszczędności w sposób, który zapewni im minimalizację ryzyka finansowego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ma za zadanie chronić pieniądze klientów banków w przypadku ich upadłości. W ramach tego systemu, klientom banków przysługuje gwarancja zwrotu depozytów do określonej kwoty, która wynosi obecnie do 100 000 euro. Oznacza to, że w przypadku upadłości Getin Noble Bank, klienci mają prawo otrzymać zwrot swoich depozytów w granicach gwarantowanej kwoty.

From
To już pewne. Polski bank idzie na sprzedaż, właśnie ruszył proces:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments