sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaWeltUchwalono ustawę grzewczą – Nowe obowiązki dla właścicieli mieszkań i lokatorów

Uchwalono ustawę grzewczą – Nowe obowiązki dla właścicieli mieszkań i lokatorów

Nowa ustawa dotycząca systemów grzewczych, która została zatwierdzona przez niemiecki parlament w piątek, 8 września br., wprowadza istotne zmiany w obowiązkach właścicieli budynków oraz mieszkańców. Te nowe przepisy stawiają przed nimi wyzwania związane z koniecznością dostosowania się do surowszych standardów i modernizacją istniejących systemów grzewczych.

Wprowadzenie nowej ustawy oznacza, że wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani do przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych w swoich budynkach lub mieszkania. Jednym z głównych celów tych zmian jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji związanych z ogrzewaniem.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, co daje właścicielom i lokatorom czas na zaplanowanie i realizację niezbędnych działań. Niemniej jednak, ta inicjatywa wymagać będzie inwestycji finansowych, dlatego ważne będzie, aby wszyscy zainteresowani mieli świadomość tych zmian i rozważyli, jak najlepiej sprostać nowym wymaganiom. Wprowadzenie tych przepisów ma na celu nie tylko poprawę efektywności energetycznej budynków, ale także przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Ustawa grzewcza, nowe obowiązki właścicieli i lokatorów

W piątek, 8 września, Bundestag niemiecki po intensywnej debacie przyjął kontrowersyjną Ustawę Grzewczą (Gebäudeenergiegesetz, GEG). W głosowaniu poparcie dla wprowadzenia nowych przepisów wyraziło 399 posłów, 275 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy te oznaczają stopniowe pożegnanie się właścicieli domów w Niemczech z tradycyjnymi systemami grzewczymi opartymi na paliwach kopalnych. Bez względu na to, czy zdecydują się na wykorzystanie pomp ciepła lub innych alternatywnych rozwiązań, kluczowym punktem jest, że od 2024 roku nowo instalowane systemy grzewcze będą zobligowane do korzystania w 65 procentach z energii odnawialnej.

Nowa ustawa otwiera przed mieszkańcami Niemiec różnorodne możliwości wyboru systemów grzewczych, w tym:

  1. Podłączenie do sieci grzewczej.
  2. Wykorzystanie pomp ciepła.
  3. Ogrzewanie na prąd.
  4. Ogrzewanie hybrydowe, łączące w sobie korzyści ogrzewania odnawialnego z kotłem gazowym lub olejowym.
  5. Ogrzewanie oparte na energii cieplnej słonecznej.
  6. Ogrzewanie gazowe „H2-Ready”, pod pewnymi warunkami.
  7. Systemy grzewcze oparte na biomasy, w tym pellet i drewno, w istniejących budynkach.
  8. Gazowe systemy grzewcze wykorzystujące gazy odnawialne, zawierające co najmniej 65% biometanu, biogenicznego gazu płynnego lub wodoru.

Te nowe przepisy mają na celu przyspieszenie transformacji energetycznej i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji związanych z ogrzewaniem budynków, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie zachęcają właścicieli budynków do inwestowania w bardziej zrównoważone i efektywne technologie grzewcze. Wprowadzenie tych zmian będzie wymagać od wszystkich zainteresowanych stron dostosowania się do nowych standardów i rozważenia, które rozwiązanie najlepiej odpowiada ich potrzebom i sytuacji.

Ignacy Michałowski

Researcher OSINT z doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Publikuje materiały od ponad 20 lat. W działalności społecznej angażował się w różne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych z ubogich społeczności. Był również zaangażowany w walkę o prawa człowieka.

From
Uchwalono ustawę grzewczą – Nowe obowiązki dla właścicieli mieszkań i lokatorów:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments