sobota, 15 czerwca, 2024
Strona głównaWeltUpadł jeden z polskich banków. Klientom został tylko tydzień, aby odzyskać pieniądze

Upadł jeden z polskich banków. Klientom został tylko tydzień, aby odzyskać pieniądze

W ostatnim miesiącu Sąd Rejonowy w Warszawie podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości jednego z polskich banków. Choć zakończenie działalności tej instytucji sygnalizuje pewien etap, to nie oznacza to jeszcze zakończenia trudności dla osób, które wcześniej skorzystały z usług tego banku, zwłaszcza w kontekście kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. Obecnie to właśnie ci klienci znajdują się pod presją czasu, aby bezpłatnie zgłosić swoje wierzytelności. Po przekroczeniu pewnego okresu będą zmuszeni do poniesienia dodatkowych kosztów.

Sytuacja ta stawia przed klientami pewne wyzwania, związane głównie z koniecznością szybkiego działania. Ci, którzy posiadają kredyty we frankach, muszą działać szybko, aby zgłosić swoje roszczenia w odpowiednim terminie. W praktyce oznacza to, że obecnie mają oni dostęp do możliwości bezpłatnego zgłoszenia swoich wierzytelności, ale jest to ograniczone w czasie. Przekroczenie tego okresu będzie wiązało się z koniecznością opłacenia dodatkowych kosztów w związku z procesem zgłaszania roszczeń.

Dla klientów dotkniętych tą sytuacją, kluczowe jest zrozumienie znaczenia terminów i świadome podjęcie działań w celu ochrony swoich interesów finansowych. Przede wszystkim, zachowanie terminu na bezpłatne zgłoszenie wierzytelności jest korzystne z punktu widzenia uniknięcia dodatkowych kosztów, które mogłyby obciążyć już i tak trudną sytuację finansową wielu klientów. Właściwe wykorzystanie tego czasu może przyczynić się do skuteczniejszego rozwiązania problemów związanych z kredytem we frankach szwajcarskich w kontekście upadłości banku.

Termin mija za tydzień

Dnia 20 lipca, Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie ogłosił bankructwo Getin Noble Banku, instytucji finansowej działającej na rynku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ujawnił, że od 2016 roku bank ten ciągle zanotowywał straty na koniec każdego roku. W kwietniu w zeszłym roku bank publicznie ogłosił, że istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie upadłością.

W wyniku tej decyzji sądowej, tysiące osób związanych z Getin Noble Bankiem, którzy są posiadaczami kredytów we frankach szwajcarskich, znalazły się w trudnej sytuacji. Serwis prawo.pl wyjaśnia, że to uniemożliwiło im wytoczenie pozwu w celu odzyskania zwrotu zapłaconych rat kredytowych.

W okresie 30 dni od ogłoszenia bankructwa banku, klienci rozpoczynający proces unieważnienia umowy kredytowej lub pozostający w sporze sądowym z bankiem muszą złożyć swoje roszczenia do syndyka. Początkowo, termin ten upadał na sobotę, 19 sierpnia, jednak ze względu na to, że jest to dzień wolny od pracy, termin ten został przesunięty na poniedziałek, 21 sierpnia. Warto podkreślić, że chociaż przekroczenie tego terminu nie unieważnia zgłoszenia, to jednak wiąże się z koniecznością zapłacenia dodatkowej opłaty, jak przypomina portal Business Insider.

Decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku stanowi wyzwanie dla osób poszkodowanych, a także podkreśla konieczność dokładnego przestrzegania terminów w procesie unieważniania umów kredytowych oraz zgłaszania roszczeń. Przy zachowaniu odpowiednich terminów i procedur, klienci mają nadal szansę na ochronę swoich praw finansowych w trudnym kontekście bankructwa.

Ile będzie trzeba zapłacić po 21 sierpnia?

Po przekroczeniu terminu na bezpłatne zgłoszenie swoich roszczeń, osoby związane z kredytami we frankach szwajcarskich nadal będą mogły złożyć zgłoszenie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych, jednakże w takim przypadku zostanie naliczona opłata w wysokości 1010 zł 49 gr. Radca prawny zaznacza, że wydaje się rozsądniejsze uiścić wspomnianą opłatę, aby następnie skutecznie i mądrze złożyć zgłoszenie oraz przedstawić oświadczenie o potrąceniu.

Wskazuje się, że wyższa opłata w przypadku zgłoszenia przez Krajowy Rejestr Zadłużonych może stanowić zachętę do dokładnego rozważenia swoich działań. Radca prawny podkreśla, że choć dodatkowa opłata może wydawać się obciążająca, to zabezpieczenie swoich praw poprzez dokładne zgłoszenie i wyrażenie potrącenia w sposób właściwy może zapobiec przyszłym komplikacjom. Właściwe i kompleksowe złożenie zgłoszenia może wpłynąć na skuteczność interwencji w procesie upadłościowym i przyczynić się do osiągnięcia bardziej korzystnych rezultatów dla frankowiczów.

Co ma zawierać zgłoszenie?

Marcin Kubiczek, syndyk nadzorujący proces upadłościowy Getin Noble Banku, wyjaśnia, że istnieją konkretne kroki, które wierzyciele powinni podjąć w celu zgłoszenia swoich roszczeń. Warto podkreślić, że istnieją pewne wyjątki dotyczące rodzajów wierzytelności, które można zgłaszać. Na przykład, niektóre rodzaje roszczeń związane z relacjami pracowniczymi, takie jak wynagrodzenia, emerytury czy odszkodowania związane ze stosunkiem pracy, są objęte wyjątkami i nie powinny być zgłaszane poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Niemniej jednak, istnieją pewne sytuacje, w których wierzyciel może zgłosić swoje roszczenia, nawet jeśli nie posiada pełnej wiedzy na temat dokładnej wysokości długu lub nie ma dostępu do kompletnych dokumentów potwierdzających spłaty. To ważne, ponieważ brak tych informacji nie jest przeszkodą w złożeniu wniosku o wierzytelność. Wierzyciel ma możliwość uzupełnienia tych informacji w późniejszym etapie procesu upadłościowego.

Warto również zauważyć, że zakończenie lub wypowiedzenie kredytu przez bank, a nawet próba egzekwowania go od byłego kredytobiorcy, nie oznacza, że wierzyciel traci możliwość zgłoszenia swojego roszczenia. Proces upadłościowy nadal umożliwia wierzycielom zgłoszenie swoich roszczeń w odpowiednich terminach i okolicznościach.

W skrócie, Marcin Kubiczek podkreśla, że proces zgłaszania wierzytelności w przypadku upadłości Getin Noble Banku jest elastyczny i uwzględnia różne sytuacje i wyjątki. Wierzyciele mają możliwość składania wniosków o wierzytelności, nawet jeśli nie posiadają pełnych informacji, a niektóre działania banku w stosunku do kredytów nie wykluczają możliwości zgłoszenia roszczeń w procesie upadłościowym.

Here’s Aktualności z kraju,Wydarzenia dnia,Z ostatniej chwili,Bank,Getin Bank,upadłość-related post from
Upadł jeden z polskich banków. Klientom został tylko tydzień, aby odzyskać pieniądze:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments